Ladataan... Ladataan...

PALVELUN TILAUSEHDOT

(Päivitetty 6.8.2023)

Näitä tilausehtoja sovelletaan Obesus Oy:n (jäljempänä ‘Obesus’), tarjoaman palvelun (jäljempänä ‘Palvelu’) tilauksiin ja toimituksiin. Siltä osin kuin tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Obesus:n voimassaolevia käyttöehtoja.

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tilaaminen edellyttää, että tilaaja on rekisteröitynyt Palveluun. Tilaajan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt nämä tilausehdot. Palvelun käyttö edellyttää selainta, verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta vastaa ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

2. TILAUKSEN VOIMASSAOLO

2.1. KESTOTILAUS

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Obesus laskuttaa tilauksen yhden (1) kuukauden pituisin laskutuskausin. Mikäli tilaajalla on oikeus maksuttomaan tutustumisjaksoon, jatkuu tilaus tutustumisjakson jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena, ellei tilaaja irtisano tilaustaan tutustumisjakson aikana.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilauksensa kirjautumalla verkkosivuille ja seuraamalla peruutusohjeita kohdassa ”Omat tiedot / Jäsenyystiedot”. Irtisanomisilmoituksen johdosta jäsenyys päättyy irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutuskauden lopussa.

Obesus voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Obesus:lla oikeus keskeyttää tilaus.

2.2. MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS

Tilaus on voimassa tilaushetken mukaisen määräajan (1kk / 3kk / 6kk / 12kk). Obesus veloittaa tilauksen sen tekohetkellä. Mikäli tilaajalla on oikeus maksuttomaan tutustumisjaksoon, käynnistyy tilaus tutustumisjakson jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta.

Jäsenyys päättyy automaattisesti määräajan päättyessä.

Obesus voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

3. MAKSUTAVAT

3.1 KESTOTILAUS

Maksaminen on mahdollista VISA-, VISA Electron- ja Mastercard-maksukortilla. Obesus ei palauta jo maksettuja maksuja. Maksutapahtumien välittäjänä toimii PayEx Credit AB, ja se merkitään maksun saajaksi. Maksutapahtumista ja niitä koskevista reklamaatioista vastaa PayEx Suomi Oy

PayEx Suomi Oy
Y-tunnus: 2156811-3
Käyntiosoite: Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puhelin: 020 1404200

3.2 MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS

Maksaminen on mahdollista kotimaisten pankkien verkkomaksuilla, maksukorteilla ja PayPal-maksupalvelulla. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj
Y-tunnus: 2122839-7
Käyntiosoite: Lutakonaukio 7, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

asiakaspalvelu@paytrail.com

4. TOIMITUKSEN ALKAMINEN

Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Obesus on lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

5. PERUUTTAMISOIKEUDEN PUUTTUMINEN

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Obesus on lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin tilaajan suostumuksen perusteella aloitettu. Mikäli tilaajalla on käytössään maksuton tutustumisjakso, voi tilaaja irtisanoa tilauksen tutustumisjakson aikana näiden tilausehtojen kohdassa 2 määritellyllä tavalla.

Tilauksen hinta perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla. Obesus:lla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 7 määritellyllä tavalla.

7. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Obesus:lla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja. Näiden tilausehtojen ja tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Tilaajalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä tilaajaan tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ja ne astuvat voimaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Obesus voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. palvelusta maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Obesus:n nimenomaista suostumusta. Obesus:lla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai tilaajalle kirjallisesti.

10. TIETOSUOJA

Obesus käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. MUUT EHDOT

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun sen voimassaolevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta.

Tulostakuuseen sovelletaan sen erityisehtoja.

12. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Obesus Oy
Y-tunnus
2114776-5
PL 1, 01151 SÖDERKULLA
Puhelin:
0207 199130

Palvelun sisältöä koskevissa kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen info@keventajat.fi

Sulje