Ladataan... Ladataan...

TULOSTAKUUEHDOT

(Päivitetty 5.6.2020)

Näitä ehtoja sovelletaan Obesus Oy:n (jäljempänä ‘Obesus’), tarjoaman verkko- ja mobiilipalvelun (jäljempänä ‘Palvelu’) tilauksiin ja toimituksiin. Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palvelun voimassaolevia käyttö- ja tilausehtoja.

1. KELPOISUUS JA VOIMASSAOLOAIKA

Tulostakuu koskee vain ja ainoastaan seuraavia jäsenyysjaksoja:

 • käyttäjätunnus on perustettu ja jäsenyysjakso on aloitettu kappaleessa 1.1 määritellyn voimassaoloajan puitteissa ja;
 • jäsenyysjakso on jatkunut katkeamatta yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk ja enintään 24 kk ja;
 • käyttäjä on maksanut jäsenyysjaksosta kokonaisuudessaan hinnaston mukaisen normaalin hinnan, eikä ole hyödyntänyt alennuksia.
Selvyyden vuoksi todetaan että näissä ehdoissa tarkoitettu jäsenyysjakso voi koostua yhdestä tai useammasta maksujaksosta. Esimerkin vuoksi kaksi 3 kk määräaikaista jäsenyyttä muodostavat yhden 6 kk jäsenyysjakson jos jäsenyys ei jaksojen välissä katkea.

1.1. VOIMASSAOLOAJAT

 • 1.4.2016 alkaen

2. REILUN PELIN EHDOT

Rahojen palautuksen edellytyksenä on kelpoisuus- ja voimassaoloehtojen täyttymisen lisäksi että kaikki seuraavat ehdot "reilun pelin" ehdot täyttyvät:

 • käyttäjä on asettanut painonpudotukselle realistisen tavoitteen;
  • käyttäjäprofiilin tiedot on asetettu todenmukaisesti ja niitä on päivitetty tarvittaessa;
  • painonpudotustavoite on Palvelun suosituksen mukainen, enintään 1kg/viikko;
 • käyttäjä on todennettavasti käyttänyt Palvelua koko jäsenyysjakson ajan;
  • vähintään 75% jäsenyysjakson päivittäisistä aterioista on kirjattu ruokapäiväkirjaan, eikä kirjauksissa ole vähäistä enemmässä määrin käytetty itse luotuja ruoka-aineita (koska niiden osalta palvelussa ei voi kirjata eikä seurata ruoan laatukriteereitä);
  • kaikki jäsenyysjakson liikuntasuoritukset on kirjattu liikuntapäiväkirjaan;
  • paino on mitattu ja kirjattu todenmukaisesti vähintään kerran viikossa;
  • edellä mainitut kirjaukset on tehty kyseisenä päivänä tai enintään 3 päivän sisällä;
 • käyttäjä on todennettavasti noudattanut Palvelun ravitsemus- ja liikuntasuosituksia;
  • vähintään 75% jäsenyysjakson päivittäisistä ruoan laatukriteereistä (kasvikset, energia, herkut, kuidut) ovat vihreitä;
  • vähintään 75% jäsenyysjakson viikottaisista liikunnan laatukriteereistä (kulutus, määrä, teho, vaihtelu) ovat vihreitä;
 • käyttäjä on itse hakenut rahojen palauttamista annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. RAHOJEN PALAUTUS

Jos haluat hakea rahojen palautusta, toimi näin:

 • hae palautusta enintään 14 vrk sisällä käyttöjakson päättymisestä;
 • hakemuksesta tulee käydä ilmi:
  • käyttäjän nimi, käyttäjätunnus ja puhelinnumero
  • käyttäjän IBAN-tilinumero, jolle rahat halutaan palautettavaksi
  • lyhyet perustelut palautukselle
Ehtojen täyttyminen tarkistetaan Obesus:n toimesta ja hyvitys suoritetaan vain ehdot täyttäville hakijoille. Käsittelemme vain palautusohjeiden mukaisesti täytetyt ja määräajassa palautetut hakemukset. Käsittelyaika on enintään 30 päivää.
Sulje